..

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์

...

rrrt

..

img justic

.....

lpa

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

{oziogallery 1654}

สถิติการเข้าชม

ผู้ชม
1
เนื้อหา
106
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
51443

เข้าสู่ระบบ

ผลิตภัณฑ์ตำบล

ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าค้ำ หมู่ที่ 1 ต.ริม 

น้ำพริก 4 ภาค
- น้ำพริกกุ้งเสียบ,หมูคั่ว,หอมทอด,กระเทียมเจียว กก.ละ 700 บ.
- น้ำพริกข่าหมูคั่ว กก.ละ 350 บาท
- น้ำพริกข่าดั้งเดิม กก.ละ 250 บาท
- น้ำพริกแมงดา,ปลาร้าบอง,ตาแดง,มะแขว่น,น้ำพริกคั่ว,น้ำพริกลาบซ่า ยำไก่,น้ำพริกนรกแมงดา,น้ำพริกปลาป่น กก.ละ 200 บาท

จำหน่ายที่ตลาดสดอำเภอท่าวังผา และ ที่บ้าน
เลขที่ 220 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
55140  โทร.0847590072

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลริม  มีเนื้อที่ประมาณ 3 งานตั้งอยู่บ้านท่าค้ำ เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน นายพะยอม  โตสุวรรณ  ปราชญ์ด้านเกษตร และ นางบัวผัน  ไชยสาร เป็นผู้ดูแล

          เริ่มต้นขึ้นในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2556 มีการเลี้ยงไก่สายพันธุ์หายาก เช่น ไก่ญี่ปุ่น ไก่ฮอลแลนด์ ไก่บราม่าไก่เบตง ไก่กระดูกดำ ไก่งวง ไก่ต๊อก  ปลูก กล้วยหอม มะยงชิด มะนาว  เดิมพื้นที่แห่งนี้ได้เป็นป่าไผ่ข้าวหลาม ไผ่รวก จึงมีการปรับลื้อออกสร้างเป็นเล้าไก่ ทำปุ๋ยหมักจากมูลไก่ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เพิ่มการเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

 

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ไม่พบฟีด
Rim Subdistrict Administrative Organization