..

 

คลิ๊ก แสดงแผนที่ทางดาวเทียม

Rim Subdistrict Administrative Organization