หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลริม
 
 
  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิผลการปฏิบัติงานของพนังานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 27 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 27 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
เรื่อง ฐานในการคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูส่วนตำบล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 27 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ [ 27 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ [ 27 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพนังานครูส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ [ 27 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ [ 27 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริม
ยินดีบริการประชาชน
 
 

 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง