หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ริม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
e-Service
ระเบียบ
ขั้นตอนการให้บริการและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลริม
 
 
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.ริม
 
  "เมืองริมพัฒนา    เชิดชูพลานามัย
บริหารโปร่งใส    ใส่ใจคุณธรรม
ส่งเสริมการศึกษา    พัฒนาสิ่งแวดล้อม
น้อมนำปรัชญา    เศรษฐกิจพอเพียง"
 
 
พันธกิจ
 

การประสานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

การส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

การจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
 
ยุทธศาสตร์ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์

ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา

บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

พัฒนาระบบจราจร

พัฒนาแหล่งน้ำ
 
 
ยุทธศาสตร์ 2
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา
และสังคมชุมชนท้องถิ่น
กลยุทธ์

การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย

การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬา, นันทนาการ และการท่องเที่ยว

เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

การส่งเสริมสำนึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าที่
ของพลเมืองไทย เพื่อความสมานฉันท์ของคนในชาติ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการทุจริตและคอรัปชัน
 
 
ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์

การบูรณาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

สร้างค่านิยม จิตสำนึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม
ของเด็กเยาวชนและประชาชน
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
  โทรศัพท์ :054-718-851 โทรสาร : 054-718-851
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลริม
  จำนวนผู้เข้าชม 9,419,853 เริ่มนับ 18 พ.ค. 2563
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-851

 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10